მისამართი:

თბილისი, დიღომი, კ. ჩაჩავას ქუჩა, #1 "კანის და ვენსნეულებათა ს/კ ცენტრი" კლინიკა "კანვენი"

მობილური:

+995 551 51 23 40

Loading
aaa
Your message has been sent. Thank you!