ხალის დიაგნოსტიკა


ხალები ეს არის კანის წარმონაქმნები, რომლებიც შესაძლოა იყოს კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი (მელანომა, ბაზალურ უჯრედოვანი კარცინომა, ბრტყელ უჯრედოვანი კარცინომა). ავთვისებიანი ხალებიდან ყველაზე გავრცელებულია მელანომა.

ხალების ავთვისებიანობის დასადგენად თანამედროვე მედიცინაში გამოიყენება ციფრული დერმატოსკოპი.
პირველად საქართველოში, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნულ ცენტრში გამოიყენება თანამედროვე დერმატოსკოპი ”Molemax HD”.

“Molemax HD”-ის საშუალებით ხდება კანის წარმონაქმნებისა და ხალების დიაგნოსტირება, როგორც მაკრო, ასევე მიკროსკოპული გამოსახულებით, გამოკვლევის დროს ხდება გამოსახულების გადიდება უმაღლესი ციფრული ხარისხით და შემდეგ მიღებული შედეგების ზუსტი მათემატიკური ანალიზი.


სოფო ლილუაშვილი სოფო ლილუაშვილი სოფო ლილუაშვილი

ხალების ავთვისებიანობის განსაზღვრა ხდება ABCD, 7- point მოდულების გამოყენებით. ციფრული დიაგნოსტიკის მეთოდი გამოირჩევა დიდი სიზუსტით, ხალების შემთხვევაში დერმატოსკოპიული მაჩვენებლების შეფასების შემდეგ (საზღვრები, სიმეტრიულობა, პიგმენტური ჩანართების არსებობა, შეფერილობა), პროგრამა ავტომატურად ითვლის ხალების ავთვისებიანობას და გადაგვარების რისკს. სპეციალური შკალის გამოყენებით ფასდება წარმონაქმნი კეთილთვისებიანია, ავთვისებიანი, თუ საეჭვო ზონაშია. დასკვნის მიღების შემდეგ განისაზღვრება მკურნალობისა და სკრინინგის ტაქტიკა.წარმონაქმნები კანზე, რამდენად საშიშიშია ისინი

კანის ავთვისებიანი წარმონაქმნებია:დიაგნოსტიკის მეთოდები

!-- Vendor JS Files -->